audyty bezpieczeństwa

Dokładne i profesjonalne wizje lokalne, które pozwalają na wielowymiarową diagnozę stanu zabezpieczeń. Bezpośrednio wpływamy na wzrost efektywności procedur bezpieczeństwa!

Weryfikujemy poprawność funkcjonowania monitoringu i innych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektu, jak również Twoich danych, systemów i urządzeń. Wynik audytu otrzymujesz w postaci przejrzystego raportu, zawierającego listę luk oraz uchybień w systemie bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Od analizy ryzyka przez badanie potrzeb, weryfikację istniejącego systemu, doradztwo w zakresie stworzenia lub poprawy systemu bezpieczeństwa obiektu, optymalizację kosztową ochrony na obiekcie, na wskazaniu luk i realizacji naprawy kończąc.

Nie tylko audyt. Wnioski płynące z audytu oraz wskazania i instrukcje w nim zawarte jesteśmy w stanie samodzielnie wdrożyć razem z klientem.
W przypadku kompleksowej usługi z naszej strony, audytu bezpieczeństwa są nieodpłatne.